Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności Sklep.marynistyka.plSklep.Marynistyka.pl


Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Tekst rozporządzenia można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1. RODO zastępuje obowiązującą do 25.05.2018r. ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia. Dane podane w formularzu przechowywane są bezterminowo, posiadasz pełne prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Sklep.marynistyka.pl.


 

I. Kto jest administratorem danych osobowych Sklep.marynistyka.pl?

Administratorem danych osobowych Sklep.marynistyka.pl czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Marynistyka Group, Marek Daniel Ostasz

ul. G. Morcinka 3B lok. 209

01-496 Warszawa

NIP: 5222270530,  REGON: 141040467

CEIDG: https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=e8675f24-55af-43cb-bb87-a3ba88b7a083


 

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Każda zgoda na przetwarzanie danych charakteryzuje się dobrowolnością, konkretnością, świadomością i jednoznacznością.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
A. Certyfikat Comodo Standard SSL firmy COMODO CA Limited. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a Sklep.marynistyka.org jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
B. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy Sklep.marynistyka.org, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych oraz zobowiązały się do zachowania 
tajemnicy
C. System IT Sklep.marynistyka.org spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych
Jako podmiot przetwarzające dane osobowe respektujemy prawny obowiązek informowania o incydentach bezpieczeństwa dotyczących przechowywanych danych osobowych.
Incydent bezpieczeństwa zwany jest w przepisach RODO naruszeniem ochrony danych osobowych i może polegać na:
a)  naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania danych osobowych
b)  naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącym do nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
O wystąpieniu incydentu jesteśmy zobowiązani poinformować organ nadzorczy (PUODO). Informacja powinna zostać przekazania niezwłocznie, lecz nie później, niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. W pewnych przypadkach należy również informować o incydencie osoby, których dane dotyczą – będzie tak wtedy, gdy naruszenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Sklep.marynistyka.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z Sklep.marynistyka.pl, posiada również prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
Klient może przy każdej z tych czynności skorzystać z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

 

W trakcie rejestracji prosimy o:

  1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

  3. e-mail – niezbędny do logowania do Sklep.marynistyka.org i komunikacji związanej z korzystaniem z Sklep.marynistyka.pl;

  4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

 

 

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Sklep.marynistyka.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

 

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

 

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Sklep.marynistyka.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

a. Poczta Polska, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

b. R2G Polska Sp. z o.o. (apaczka.pl), ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP: 7010194877, REGON: 141963798

c. Furgonetka Sp. z o.o. Sp. k. ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa, KRS 0000694708; NIP: 1132567365; REGON: 140220084

2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:
a. Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek
Copyright (C) Fineco Software, Piaskowa 1, 65-001 Zielona Góra

 

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Sklep.marynistyka.pl

 

Sklep.marynistyka.pl współpracuje z następującym operatorem płatności:

a. Paynow - mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88
b. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561

 


W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu ratalnego Sklep.marynistyka.pl przekaże wszystkie dane, o ile nie zostały one podane po przejściu na stronę systemu ratalnego, wyłącznie wybranemu przez Ciebie systemowi ratalnemu.

Sklep.marynistyka.pl na dzień dzisiejszy nie współpracuje z operatorami systemów ratalnych

 

C. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w Sklep.marynistyka.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane wyłącznie przez Sklep.marynistyka.pl

 


IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Sklep.marynistyka.pl

 

A. Sklep.marynistyka.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Sklep.marynistyka.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Sklep.marynistyka.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Sklep.marynistyka.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Sklep.marynistyka.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

B. Sklep.marynistyka.pl (cookies)

Sklep.marynistyka.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Sklep.marynistyka.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania Sklep.marynistyka.pl do Twoich potrzeb.

 

Sklep.marynistyka.pl wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 500 minut, po czym cookie jest kasowane);

2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Sklep.marynistyka.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Sklep.marynistyka.pl.

 

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Sklep.marynistyka.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklep.marynistyka.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Sklep.marynistyka.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Sklep.marynistyka.pl.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklep.marynistyka.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.


 

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Sklep.marynistyka.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Sklep.marynistyka.pl.

 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklep.marynistyka.org chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Sklep.marynistyka.pl

Sklep.marynistyka.org bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Sklep.marynistyka.pl linki do innych stron internetowych. Sklep.marynistyka.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

 

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Sklep.marynistyka.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.


 

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa Sklep.marynistyka.pl

Sklep.marynistyka.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklep.marynistyka.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie Sklep.marynistyka.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem https://sklep.marynistyka.pl/polityka-prywatnosci-pm-16.html

 

VIII. Kontakt

Sklep.marynistyka.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 604 227 886 lub e-mail: zakupy@marynistyka.pl

W przypadku chęci aktualizacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie lub w sprawie sprzeciwu lub skargi co do ich sposobu przetwarzania prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 604 227 886 lub e-mail: zakupy@marynistyka.pl

 

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Marynistyka Group
Marek Daniel Ostasz
ul. G. Morcinka 3B lok. 209
01-496 Warszawa

 


 

(Warszawa, 23.12.2021r)


 


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Szanujemy Twoją prywatność
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookies, które pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby i dzięki temu doskonalić funkcjonalności naszej witryny. Są one także wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych treści i reklam. Część z plików jest niezbędna do prawidłowego działania serwisu i jego funkcjonalności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookie, możesz łatwo zarządzać swoimi uprawnieniami, np. we własnej przeglądarce internetowej lub po wybraniu opcji "Ustawienia". Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz Polityce cookies
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ